Види та завдання організації

Хмельницький обласний Благодійний фонд “Сіон” був створений у м.Хмельницькому 6.06.2006 року.

Головні види діяльності:
Безкорислива благодійна діяльність, спрямована на надання матеріальної, фінансової, інформаційної, організаційної та іншої допомоги та сприяння соціальній реабілітації та адаптації людей, які
перебувають у місцях позбавлення волі, їхнім родичам, людям, що умовно звільнені та тим, які звільняються із місць позбавлення волі.

Завдання організації:
— сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища набувачів благодійної
допомоги;
— поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації і адаптації нарко та алко залежних людей, людей, хворих на ВІЛ/СНІД, малозабезпечених,
безробітних, інвалідів та інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
— популяризація благодійної діяльності Фонду;
— інші види діяльності, які спрямовані на досягнення головної мети діяльності Фонду.

Джерела фінансування:
— внески засновників, а також вступні та членські внески членів Фонду;
— благодійні внески (пожертвування), а також гуманітарна та спонсорська допомога, надана фізичними та юридичними особами України